manipulacia vzv

Vysokozdvižné vozíky sú veľmi užitočné zariadenia najmä pri manipulácií s ťažkým nákladom. Využívajú sa najmä pre vykládku tovaru z nákladných vozidiel avšak v prípade potreby Vám vieme zabezpečiť VZV aj pre iné potreby ak to bude povaha prevážaného objektu dovoľovať. Základnou podmienkou pre manipuláciu je pevný podklad (betón v silnej vrstve, prípadne asfalt a pod.) nakoľko má zariadenie vysokú hmotnosť a môže ľahko uviaznuť v nedostatočne spevnenom teréne. Typ nášho zariadenie je HELI H2000 Q35 Technické parametre a ďalšie informácie o VZV nájdete nižšie.

vzv parametrevzv parametre

 

logo heli