stavebna chemia

Stavebná chémia predstavuje ucelený rad výrobkov, ktorých úlohou je povrchová úprava a ochrana materiálov ako sú omietky, kameň, betón či drevo. Širokú paletu náterových systémov dopĺňajú hydroizolácie pod obkladové materiály a hydroizolačné materiály pre dodatočnú horizontálnu a vertikálnu izoláciu spravidla proti vzlínajúcej vlhkosti. Ponuka zahŕňa široký sortiment penetračných a impregnačných náterov, tmelov, silikónov, pien, prísad do betónu a mált a pod.

  • Lepidlá
  • Tmely
  • Silikóny
  • Chemické kotvy
  • PU peny
  • Hydroizolácie
  • Asfaltové hmoty
  • Penetrácie
  • Impregnácie, prísady

Lepidlá

Lepenie konštrukčných vodotesných spojov v stavebnom a strojárskom priemysle. Lepenie v interiéroch i exteriéroch budov. Tento sortiment zahrňujú jednozložkové lepidlá na báze polyméru napr. Mamut glue High Tack, Mamut glue crystal atď. Lepidlá na báze disperzie (napr. lepidlo na polystyrén), lepidlá na ťažko spojiteľný materiál (napr. lepidlo na parozábrany), lepidlá na drevo (napr. woodfix). Viac informácií na stránke výrobcu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/stavebna-chemia#sigProId3cc4038307

 

Tmely

Slúžia na tmelenie dilatačných škár v betóne, kamenných sokloch, parapetov, schodísk a pod. Tmelenie škár medzi drevom, betónom, murivom, kovmi, plastami a sklom v stavebníctve i priemysle. Tmely sa členia na lepiace, polyuretánové a akrylové. Jednozložkové lepiace a tesniace tmely na báze MS polymérov vytvrdzujú vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvárajú vysokopevnostný elastický spoj. Polyuretánové jednozložkové tesniace škárovacie tmely, na báze polyuretánu vytvrdzujú vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytváraju trvalo pevný elastický spoj, po vytvrdnutí pretierateľný. Akrylové jednozložkové tesniace škárovacie tmely, na báze akrylátovej disperzie vytvrdzujú odparením vody, vytvárajú trvalo pevný, plasticko-elastický spoj. Viac informácií na stránke výrobcu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/stavebna-chemia#sigProIdf89b47f58e

 

Silikóny

Vyznačujú sa veľmi vysokou priľnavosťou k nesavým materiálom a ich vzájomným kombináciám. Sú trvalo pružné a odolné voči čistiacim prostriedkom a UV žiareniu. Všeobecne sa členia na neutrálne, acetické a špeciálne. Štandardné neutrálne silikóny sa vyznačujú silnou priľnavosťou k sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinku a ostatným stavebným materiálom – nespôsobujú oxidáciu kovov. Acetické silikóny (sanitárny, univerzálny, atď) utesňujú škáry v stavebných konštrukciách. Vysoká priľnavosť na smalt, keramické dlaždice a povrchovo upravené kovy. Nie sú vhodné pre použitie na PE, PP, teflón, betón, mramor, hliník, medený a pozinkovaný plech, olovo, oceľ s galvanickým povrchom a živičné podklady. Viac informácií na stránke výrobcu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/stavebna-chemia#sigProId40f71e81a8

 

Chemické kotvy

Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci chemickým procesom.Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí a skrutiek. Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehiel a pod. Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, výkladných skríň a pod. Viac informácií na stránke výrobcu. 

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/stavebna-chemia#sigProId587909ec6a

 

PU peny

Slúžia na montáž, vyplňovanie alebo lepenie rôznych stavebných materiálov. Základné členenie pozostáva z pien montážnych, lepiacich a špeciálnych. Montážna pena slúži pre montáže dverových zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, priečkami, stropom a podlahou. Ponúka výbornú tepelnú izoláciu pri podstrešných priestoroch alebo kúpeľňových vaniach. Vhodná i pre zvukové izolácie. Dodáva sa i v špeciálnych úpravách ako Zimná pena s možnosťou aplikácie až do – 15 °C, ďalej ako studniarska pena pre styk s pitnou vodou. Pri požiadavke na odolnosť voči splaškovej vode sa používa kanalizačná pena. Lepiaca pena je jednokomponentné, viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných dosiek napr. Light-Board a podobných systémov, obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek, ale i sadrokartónu, cementovo – vláknitých dosiek v systéme suchej výstavby. Ideálne na lepenie murovaného jadra bytových domov, zvukových medzibytových priečok a i. Lepenie expandovaného a extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a bežných stavebných materiálov z betónu, pórobetónu (Ytong, Porfix a i.), kameňov, tehál, dreva i kovu. Špeciálne peny poznáme najmä protipožiarne, 2k peny a pod. Viac informácií na stránke výrobcu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/stavebna-chemia#sigProId471b9655c2

 

Hydroizolácie

Po vytvrdnutí vytvárajú hydroizolačnú membránu. Podľa rôznych kritérií ich môžno rozdeliť na nátery jednozložkové a dvojzložkové, cementové a disperzné, atď. Hydroizolačné nátery sa aplikujú pod obklady a dlažby v kúpeľniach, v bazénoch, vo vodných nádržiach, pri hydroizlolácií základov stavieb, balkónov, terás, pri izolácií pivničných priestorov, oporných stien, do skladby vykurovaných podláh pod i nad vykurovacie médium, taktiež ich možno použiť pri izolácií objektov proti prenikaniu radónu z podložia. Viac informácií na stránke výrobcu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/stavebna-chemia#sigProId265287ed7e

 

Asfaltové hmoty

Všeobecne sa používajú hlavne na renovovanie a ošetrenie strešných krytín, zhotovenie bezkôrových strešných krytín vystužených technickými tkaninami, zhotovenie protivlhkostných izolácií hrubých podláh pivníc, garáží a k ochrane podzemných častí budov pred vlhkosťou. Delia sa na disperzné a organické. Disperzné predstavujú disperziu asfaltov modifikovaných syntetickým kaučukom k použitiu na suché a mierne vlhké podklady. Organické predstavujú bitúmenovú hmotu modifikovanú syntetickým kaučukom, s obsahom chemických prísad. Viac informácií na stránke výrobcu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/stavebna-chemia#sigProIda741398de9

 

Penetrácie

Penetrácia je jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film. Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev. Používa sa na penetračné nátery pod jadrové a finálne omietky, fasádne a interiérové maľby. Ďalej na zvýšenie priľnavosti stavebných lepidiel, samonivelačných hmôt a pod. Viac informácií na stránke výrobcu. 

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/stavebna-chemia#sigProId7804958d1e

 

Impregnácie, prísady

Štandardné impregnácie predstavujú jednozložkový vodou riediteľný roztok, vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu všetkých druhov nasiakavých podkladov. Špeciálne impregnácie môžu byť určené aj pre zvýraznenie prirodzenej kresby a vzhľadu ošetreného materiálu. Môžu byť difúzne a pretierateľné vodouriediteľnými, syntetickými i olejovými nátermi. Vytvárajú samočistiteľný, hydrofóbny povrch. Prísady slúžia najmä pre zefektívnenie stavebných procesov vylepšením vlastností materiálu, do ktorého sú pridávané. Viac informácií na stránke výrobcu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/stavebna-chemia#sigProId12ac55936d

 

logo denbraven   sika logo