odvodnenie a kanalizacia

Sortiment zahŕňa kanalizačné, odpadové, odvodňovacie a vodoinštalačné systémy vrátane príslušenstva. Funkčný kanalizačný systém zachytáva a odvádza odpadové vody prostredníctvom sústavy potrubí. Systém povrchového odvodnenia zabezpečuje zber a odvádzanie vody prostredníctvom drenážnych rúrok obsypaných kamenivom (štrkom). Vodoinštalačný sortiment tvoria PPR rúry pre vnútorné rozvody vody, tlakové rúry pre rozvod vody po pozemku, vodomerné šachty a príslušenstvo.

  • Odvodnenie
  • Kanalizácia
  • Vodoinštalácia

 

Odvodnenie

Systém odvodnenia objektu tvoria nopové fólie, drenážne rúry, geotextílie a príslušenstvo. Nopová fólia slúži ako izolácia proti zemnej vlhkosti s ventilačnou alebo drenážnu funkciu s výškou nopu 8 mm. Pružné profilované membrány využívajú najnovšie technológie vzduchovej medzery. Ide o fóliu pre základové práce a jednoduché drenáže, umožňuje odvetranie vlhkého muriva a zabránenie prenikaniu vody do konštrukcie z okolitého terénu. Fóliu je možné použiť za všetkých poveternostných podmienok a za normálnych okolností do hĺbky 5 m a okamžite výkop zasypať. Drenážna PVC rúra slúži ako potrubie pred odvádzanie vody. Má vysokú mechanickú a chemickú odolnosť. Vďaka spôsobu vyhotovenia je vysoko flexibilná a tým uľahčuje následnú aplikáciu. Geotextília sa používa v stavebníctve za účelom separácie a filtrácie. Separačná funkcia zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev, zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia, spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a drveného kameniva, zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev. Filtračná funkcia zabraňuje presunu jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou, udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate, zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou. Súčasťou sortimentu sú aj systémy líniových odvodňovacích žľabov. Predstavujú ideálne riešenie na odvádzanie dažďovej vody z rôznych spevnených povrchov a plôch. Viac informácií na stránke výrobcu.

Rozmer šírka (m) x dĺžka (m)
Hmotnosť (g/m2)  Výška nopu (mm) Dostupnosť  Farba  Cena
 0,5 x 20 m  400  8  Skladom  Čierna   na dopyt
 1,0 x 20 m  400  8  Skladom Čierna  na dopyt
 1,5 x 20 m  400   8   Skladom Čierna  na dopyt
 2,0 x 20 m  400  8  Skladom Čierna  na dopyt
 2,5 x 20 m  400  8  Skladom  Čierna   na dopyt
 Priemer (mm) Dĺžka v balení (m) Dostupnosť  Farba Cena
 50 50 skladom žltá na dopyt
 80 50 skladom žltá na dopyt
100 50 skladom žltá na dopyt
125 50 na objednávku žltá na dopyt
160 50 skladom žltá na dopyt
200 30 na objednávku žltá na dopyt
 Rozmer šírka (m) x dĺžka (m)  Hmotnosť (g/m2)  Dostupnosť Farba   Cena 
 0,5 x 50 200 skladom biela na dopyt
 1,0 x 50 200 skladom  biela  na dopyt
 2,0 x 50 200 skladom  biela  na dopyt
 3,0 x 50 200 na objednávku  biela  na dopyt
 2,0 x 50 300 skladom  biela  na dopyt
 3,0 x 50 300 na objednávku  biela  na dopyt

 

Kanalizácia

Kanalizácia predstavuje komplexné riadenie a odvádzanie odpadových vôd aby sa zabránilo znečisteniu spodných vôd. Náš skladový sortiment kanalizácie tvoria hladké PVC kanalizačné rúry a tvarovky, PVC šachty, HT-PP rúry a tvarovky pre vnútornú kanalizáciu a betónové šachty. V prípade záujmu je možné zabezpečiť aj PVC korugované rúry, tvarovky, PVC rúry studničné a iný neštandardný sortiment. 

 Popis tovaru  Dĺžky (m)  Dostupnosť
 PVC Rúra kanalizačná priemer 110 mm, hrúbka steny 3,2 mm  0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m  Skladom
 PVC Rúra kanalizačná priemer 125 mm, hrúbka steny 3,2 mm  0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m  Skladom
 PVC Rúra kanalizačná priemer 140 mm, hrúbka steny 3,6 mm  0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m  Na objednávku
 PVC Rúra kanalizačná priemer 160 mm, hrúbka steny 4,0 mm  0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m  Skladom
 PVC Rúra kanalizačná priemer 200 mm, hrúbka steny 4,9 mm   0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m  Na objednávku
 PVC Rúra kanalizačná priemer 250 mm, hrúbka steny 6,2 mm    1 m, 2 m, 3 m, 5 m  Na objednávku
 PVC Rúra kanalizačná priemer 315 mm, hrúbka steny 7,7 mm    1 m, 2 m, 3 m, 5 m   Na objednávku
 PVC Rúra kanalizačná priemer 400 mm, hrúbka steny 9,8 mm   1 m, 2 m, 3 m, 5 m   Na objednávku
 PVC Rúra kanalizačná priemer 500 mm, hrúbka steny 12,3 mm  1 m, 5 m   Na objednávku
 PVC Rúra kanalizačná priemer 315 mm, hrúbka steny 6,2 mm  SN 2  2 m  Skladom
 Popis tovaru  Priemer (mm), * na objednávku          
 PVC Kanalizačné kolená   110, 125, 160, *140, *200, *250, *315, *400, *500
 PVC Kanalizačné odbočky (45°, 87°)                     110/110, 125/110, 125/125, 160/160, 160/110, 160/125, *140, *200, *250, *315, *400, *500
 PVC Kanalizačné zátky  110, 125, 160, *140, *200, *250, *315, *400, *500
 PVC Kanalizačné záslepky  *110, *125, *140, *160, *200, *250, *315, *400, *500
 PVC Kanalizačné presuvky  110, 125, 160, *140, *200, *250, *315, *400, *500, *630
 PVC Čistiace tvarovky  110, 125, 160, *140, *200, *250, *315
 PVC Spätná klapka  110, 125, 160, *140, *200, *250, *315
 PVC Redukcia  125/110, 160/125, 160/110, 200/160, 200/110, 250/200, *140/125, *140/110, *160/140, *250/160, *315/250, *315/200, *315/250, *400/315, *500/400
 Popis tovaru   Priemer (mm), * na objednávku  
 Šachta priebežná     315/160, *200/160, *315/200, *400/160, *400/200, *400/250, *400/315, *400/400
 Šachta zberná, 3 - vtoky   315/160, *315/200, *400/160, *400/200, *400/250, *400/315
 Plastový poklop  315, *400 
 Liatinový poklop  *315, *400
 Popis  Dĺžky (m) Dostupnosť
 HTEM rúra priemer 32 mm  0,25 m, 0,5 m, 1 m, 2 m  Na objednávku
 HTEM rúra priemer 40 mm  0,25 m, 0,5 m, 1 m, 2 m  Skladom
 HTEM rúra priemer 50 mm  0,25 m, 0,5 m, 1 m, 2 m  Skladom
 HTEM rúra priemer 75 mm  0,25 m, 0,5 m, 1 m, 2 m  Skladom
 HTEM rúra priemer 110 mm  0,25 m, 0,5 m, 1 m, 2 m  Skladom
Popis   Priemer (mm), * na objednávku
 HTB odpadové koleno  40, 50, 75, 110, *32
 HTEA odpadová odbočka (45°, 87°)  40/40, 50/50, 50/40, 75/75, 75/50, 75/40, 110/110, 110/75, 110/50, 110/40, *32/32
 HTRE odpadová čistiaca tvarovka  *50, *75, *110
 HTR odpadová redukcia   40/32, 50/40, 75/50, 75/40, 110/50, 110/75, *75/63, *50/32
 HTU odpadová presuvka  40, 50, 75, 110, *32, *125, *160, *200, *250
 HT odpadová zátka  32, 40, 50, 75, 110
 HTDA odpadová dvojodbočka  *
 HT nastaviteľné kolená, odbočky, redukcie  *

 

Vodoinštalácia

Náš skladový vodoinštalačný sortiment tvoria PPR rúry pre vnútorné rozvody vody, tlakové rúry pre rozvod vody po pozemku, vodomerné šachty a príslušenstvo. 

 Popis 
 PPR rúry a tvarovky priemer 20, 25, 32
 LDPE rúry a PP-S tvarovky priemer 32
 Vodomerné šachty rozmer 1000 x 1300 mm

 

peštangiengerlogo bielbetlogo denbraven