Naša firma ponúka výkopové práce pre základy rodinných domov a plotov, oporné múry, drážky pre inžinierske siete, žumpy, ČOV a vodomerné šachty, úprava terénu a záhrad a pod.

Objednávky je nutné zadávať v dostatočnom predstihu nakoľko sú naše vozidlá a stroje prevažne vyťažené. Práce realizujeme strojom TEREX xxxxx, ktorý je určený pre rozsiahlejšie terény, nie je vhodný na prácu v príliš úzkych terénoch, sťažuje to manipuláciu a znižuje kvalitu vykonávanej práce. Odvoz materiálu zabezpečujeme prevažne nákladným trojstranným sklápačom s pohonom všetkých kolies pre bezproblémový pohyb v teréne.