hydroizolácie

Hydroizolácia je stavebný prvok, ktorý zabraňuje prenikaniu vody vo všetkých skupenstvách do stavebných konštrukcií a vnútorných priestorov objektov. Na kvalitu každého stavebného objektu má silný vplyv práve vhodne vybraná hydroizolácia a správnosť jej aplikácie. Náš sortiment zahŕňa hydroizolačné asfaltové pásy, nátery a fólie vrátane príslušenstva pre aplikáciu. 

  • Asfaltové pásy
  • Hydroizolačné nátery
  • Hydroizolačné fólie
  • Lepidlá a penetrácie

 

Asfaltové pásy

Asfaltové pásy možno rozdeliť na ľahké, klasické oxidované a modifikované.

Ľahké pásy delíme na typ A a R. Typ A predstavuje surovú handrovú lepenku impregnovanú asfaltom. Pás je určený pre dočasné izolačné opatrenie a ďalej ako separačná a ochranná vrstva. Nedoporučuje sa tento pás používať ako plnohodnotnú izoláciu v strešných skladbách, spodných a podzemných stavbách. Bližšie informácie na stránke výrobcuTyp R je vhodný ako podložná vrstva pre skladané krytiny. Ďalej sa môže použiť ako separačná, ochranná alebo pomocná vrstva v stavebníctve. Bližšie informácie na stránke výrobcu.

Klasické oxidované pásy sú hydroizolačné pásy z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenej rohože, prípadne sklenej tkaniny a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrným posypom. Používajú sa najmä na izoláciu spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, vybrané druhy aj proti tlakovej vode. Samostatne je možné pás použiť ako podkladnú hydroizolačnú krytinu na strechu pri menej náročných stavbách na stabilných konštrukciách, ktoré nie sú namáhané ťahovými silami. Pásy sa aplikujú tavením plameňom celoplošne alebo bodovo na pevný podklad. Odporúčaný rozsah preloženia pri spojoch je 10 cm. Odporúčaná minimálna teplota pre aplikáciu je 10 C°. Inštruktážne video tu. Viac informácií na stránke výrobcu.

Modifikované pásy sú hydroizolačné pásy z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou zo sklenej tkaniny alebo z polyesteru s povrchovou úpravou jemnozrným minerálnym posypom. Používajú sa ako hydroizolácia podzemných častí budov proti zemnej vlhkosti, voľne stekajúcej vode a tlakovej vode. Pás je možné použiť aj pod ťažkú ochranu (štrk, dlažba, atď.) Taktiež zabraňuje prenikaniu radonu z podložia. V hydroizolácií plochých striech sa používa ako podkladná vrstva. Pásy sa aplikujú tavením plameňom celoplošne alebo bodovo na pevný podklad. Odporúčaný rozsah preloženia pri spojoch je 10 cm. Odporúčaná minimálna teplota pre aplikáciu je 0 C°. Viac informácií na stránke výrobcu.

 Popis Hrúbka pásu (mm) Dĺžka pásu (m) Nosná vložka Spôsob aplikácie
  Ľahký pás A330  - 20  papier. lepenka  mechanické kotvenie/položenie
  Ľahký pás R330 10  papier. lepenka  mechanické kotvenie/položenie 
 Oxidovaný pás V60 S35 3,5  10  sklená rohož  natavenie 
 Oxidovaný pás G200 S40 4,0  7,5  sklená tkanina  natavenie/mechanické kotvenie
 Pre kompletnú ponuku hydroizolačných pásov nášho dodávateľa kliknite sem.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/hydroizolacie#sigProId5a962a4ac7

Hydroizolačné nátery

Po vytvrdnutí vytvárajú hydroizolačnú membránu. Podľa rôznych kritérií ich môžno rozdeliť na nátery jednozložkové a dvojzložkové, cementové a disperzné, atď. Hydroizolačné nátery sa aplikujú pod obklady a dlažby v kúpeľniach, v bazénoch, vo vodných nádržiach, pri hydroizlolácií základov stavieb, balkónov, terás, pri izolácií pivničných priestorov, oporných stien, do skladby vykurovaných podláh pod i nad vykurovacie médium, taktiež ich možno použiť pri izolácií objektov proti prenikaniu radónu z podložia.

Názov  Oblasť použitia Typ   Balenie (kg)    Informácie o produkte  
 Tekutá lepenka 2K Den Braven    interiér/exteriér    dvojzložková   7;14;21  viac informácií 
 Cementová kryštalizačná hydroizolácia Krystalizol Den Braven  interiér/exteriér     5;20  viac informácií 
 Hydroizolácia Sikalastic-152, 2-zlož. 33 kg Sika interiér/exteriér dvojzložková 33 viac informácií

 

 Názov   Oblasť použitia   Typ    Balenie (kg)      Informácie o produkte  
 Jednozložková hydroizolácia Exteriér Den Braven                exteriér  jednozložková 2,5; 5; 13  viac informácií
 Jednozložková hydroizolácia Kúpeľňa Den Braven   interiér    jednozložková  2,5; 5; 13  viac informácií
 Gumoasfaltová hydroizolácia Denbit DISPER DN     5; 10 viac informácií
Elastické lepidlo a hydroizolácia DUO FLEX Den Braven interiér/exteriér jednozložková 5 viac informácií
Hydroizolácia jednozlož. kúpeľňa Sikalastic-220 W  Sika interiér jednozložková 5, 16 viac informácií
  Názov    Oblasť použitia     Balenie     Informácie o produkte  
 Tesniaci pás S-T Profi Den Braven  interiér/exteriér  5; 10; 50 m  viac informácií
 Tesniaci pás S-T Profi - rohy Den Braven - 1 ks  viac informácií
 Tesniaci pás S-T - prechodka Den Braven  -   1 ks    viac informácií 
 Páska FLEECEBAND (Butylový pás s textíliou)    interiér/exteriér   viac informácií 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/hydroizolacie#sigProIdf96818965e

 

Hydroizolačné fólie

Sortiment hydroizolačných fólií tvoria najmä strešné fólie pre ploché strechy, fólie pre spodnú stavbu, bazény, jazierka a separačné fólie.

 

Lepidlá a penetrácie

Lepidlá v sortimente hydroizolácií chápeme ako doplnky pre aplikáciu týchto stavebných riešení za účelom spájania a tesnenia hydroizolačných prvkov. Väčšina lepidiel tohto druhu je na báze bituménovej hmoty modifikovanej chemickými zlúčeninami zlepšujúcich priľnavosť k polystyrénu, bitúmenovým a betónovým podkladom a plechom. Viac informácií o týchto produktoch na stránke výrobcu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/hydroizolacie#sigProIdc366bae109

 

kvk parabit    logo velbitparapetrol