asfaltova pasy clanok

Ukážka montáže modifikovaných asfaltových pásov u hydroizolácie spodných stavieb.