sadrokartonove systemy

Kvalitný sortiment sadrokartónu a prislušenstva pre rekonštrukcie bytov, stavbu priečok či stropu. Možnosť zabezpečiť všetko od nákupu po realizačné poradenstvo. Ak potrebujete poradiť, pošleme k vám nášho skúseného odborníka, ktorý obzrie a zhodnotí stavbu, spočíta potrebu materiálu a zostaví cenovú ponuku. Suchá vnútorná výstavba predstavuje novostavby, rekonštrukcie, opravy bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Sadrokartón má široké spektrum uplatnenia. Montáž priečok a podhľadov, obklady stien či konštrukcie podkrovia.

Suchá výstavba šetrí čas a náklady vďaka stavaniu s minimálnym použitím mokrých procesov. Štandardný systém pre konštrukcie zo sadrokartónu zahŕňa:

  • Sadrokartónové dosky
  • Konštrukčné profily 
  • Tmely a lepidlá
  • Príslušenstvo

Sadrokartónové dosky

Sadrokartón je doska vyrobená z dihydrátu síranu vápenatého. Používa sa na vytvorenie vnútorných priečok a stropov. Výstavba zo "sadrokartónu" sa stala populárnou, pretože je rýchlejšia ako tradičná výstavba. Výhodou pri použití sadrokartónových dosiek je rýchla a jednoduchá montáž, hladká povrchová úprava, spĺňa všetky stavebné, požiarne, tepelné a akustické predpisy. Sortiment tvoria dosky štandardné (biele), protipožiarne (červené), impregnované (zelené), impregnované protipožiarne, akustické, ohybné a podlahové.

Typ Označenie EN 520 Popis Rozmer (m) Dostupnosť
GKB 9,5 mm A SDK doska základná - tenká 1,2 x 2  na objednávku
GKB 12,5 mm A SDK doska základná - bežná 1,2 x 2 skladom
GKBI 12,5 mm H2 SDK doska impregnovaná - bežná 1,2 x 2 skladom
GKF 12,5 mm DF SDK doska protipožiarna - bežná 1,2 x 2 skladom
GKF 15,0 mm DF SDK doska protipožiarna - hrubšia 1,2 x 2 na objednávku
GKFI 12,5 mm DFH2 SDK doska protipožiarna/impregnovaná - bežná 1,2 x 2 na objednávku
GKFI 15,0 mm DFH2 SDK doska protipožiarna/impregnovaná - hrubšia 1,2 x 2 na objednávku
GKGV 12,5 mm DFIR SDK doska podlahová 0,6 x 2,4 na objednávku
S - GKB 12,5 mm A SDK doska odľahčená - bežná  1,2 x 2 na objednávku
S - GKBI 12,5 mm H2 SDK doska odľahčená/impregnovaná - bežná 1,2 x 2 na objednávku

 

Konštrukčné profily

Konštrukčné profily pre sadrokartón sa členia na stropné a priečkové profily. Stropné profily sa používajú pri zostavovaní konštrukcií stropu. Priečkové profily sa používajú pre vytvorenie konštrukcií vnútorných priečok, ktoré sa vyplnia izoláciou. Viac informácií na stránke výrobcu.

Typ profilu Hrúbka (mm) Dĺžka (m) Dostupnosť
UD 30 0,6  3 m, 4 m  skladom
CD 60 0,6 3 m, 4 m  skladom
UW 50 0,6 3 m, 4 m  na objednávku
UW 75 0,6 3 m, 4 m  skladom
UW 100 0,6 3 m, 4 m  skladom
CW 50  0,6 3 m, 4 m  na objednávku
CW 75 0,6 3 m, 4 m  skladom
CW 100 0,6 3 m, 4 m  skladom

 

Tmely a lepidlá

Tmelenie predstavuje jednu z finálnych prác pri zhotovovaní sadrokartónových konštrukcií. Tmely štandartne členíme podľa účelu na tmely základné a finálne. Základné tmely sa používajú pre tmelenie spojov sadrokartónových dosiek pri použití výstužnej pásky, tmelenie hrán dosiek, vyplnenie škár a trhlín v stenách a stropoch. Finálne tmely sú určený na tmelenie spojov sadrokartónov a iných minerálnych podkladov za účelom dosiahnutia dokonale hladkého povrchu. Sú určené na zvislé aj vodorovné plochy. Sadrové lepidlá slúžia pre lepenie sadrokartónových dosiek a izolačných materiálov v interiéri budov. Viac informácií na stránke výrobcu.

 

 

Príslušenstvo

Príslušenstvo v systéme sadrokartónových konštrukcií  tvoria skrutky, závesy a spojky, rohové a omietacie lišty, výstužné pásky pre spoje SDK dosiek, tesniace pásky k profilom. Viac informácií na stránke výrobcu.

 

 

norgips   knauf logo   roko logo   logo denbraven