V súčasnosti naša firma rozširuje rozsah pôsobenia a ponúka obchodnú spoluprácu stavebným firmám alebo fyzickým osobám vykonávajúcim stavebnú činnosť v oblasti zásobovania stavebným materiálom. Ponúkame nadštandartné obchodné podmienky a veľmi výhodné ceny. Ponuka je veľmi výhodná primárne pre lokálne pôsobiace firmy a jednotlivcov, ktorým značne ušetríme čas jednak svojím územným postavením a vysokou mierov flexibility v oblasti dopravy.