suche zmesy

Suché zmesi ako maltové pojivá, lepidla, cement, potery, škárovacie hmoty a pod. sú nevyhnutnou súčasťou stavebných prác. Hotové maltové zmesi urýchľujú prácu na stavbe a ich správnou aplikáciou získame kvalitné realizácie murovania, škárovania, lepenia obkladov, či zrovnávania povrchov.

  • Cementy
  • Sanácia
  • Štuky
  • Potery, betóny
  • Lepidlá a tmely
  • Omietky
  • Šľachtené omietky
  • Murovacie malty
  • Škárovacie hmoty
  • Vápenný hydrát, vápence a dolomity

 

Cementy

Portlandský zmesový cement vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky, popolčeka, vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami. Je vhodný na výrobu suchých omietkových zmesí, murovacích cementových mált, cementových lepidiel, betónových zmesí nižších aj vyšších tried C 8/10 – C 35/45, striekaný betón, betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, veľkoobjemové a veľkoplošné betonáže a betóny so zvýšenou chemickou odolnosťou proti agresívnym vodám. Skladovateľnosť vysokopecného cementu je do 120 dní od dňa výroby uvedeného na obale. Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom.

 Druh Balenie (kg) Počet (ks/pal) Výrobca
 CEM II/B-S 32,5 R   25  56 Ladce
 CEM II/A-S 42,5 R  25 56 Ladce
 CEM II/B-M 32,5 R  25 56 Odra
 CEM II/B-S 42,5 R  25 56 Odra

 

Sanácia

Materiály sú určené pre opravu a obnovu omietok starých a historických stavieb, sanáciu vlhkého muriva, renovácii historických objektov a sanáciu betónu. Táto ucelená rada je súčasťou renovačných systémov KVK a ponúka kompletnú starostlivosť o murivo. Viac informácií na stránke výrobcu.

 Druh Balenie (kg) Použitie Zrnitosť (mm) Aplikačná hrúbka (mm) Spotreba pri 1 mm Pevnosť v tlaku MPa
Sanačná štuková omietka 35 interiér/exteriér 0 - 0,6 2-3 1 kg/m2 1,5 - 5
Sanačná jadrová omietka 30 interiér/exteriér 0 - 2,5 15 - 30 1,25 kg/m2 1,5 - 5

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/sypke-zmesi#sigProIdbe41826d51

 

Štuky a stierky

Tradičné jemné a vysoko priedušné povrchovej úpravy plôch stien a stropov. Vytvárajú veľmi príjemný dekoratívny povrch a spríjemňujú pobyt v interiéri. Používajú sa najmä ako finálna úprava jadrových omietok alebo za použitia kotviaceho náteru ako úprava hladkých betónových podkladov. Vďaka svojej výbornej spracovateľnosti a kvalite sú medzi odberateľmi veľmi dobre známe a obľúbené. Viac informácií na stránke výrobcu.

Druh  Balenie (kg) Použitie Zrnitosť (mm) Aplikačná hrúbka (mm) Spotreba pri 1 mm Pevnosť v tlaku MPa
Omietka štuková vnútorná jemná 30 interiér 0 - 0,6 2 1,4 kg/m2 0,4 - 2,5
Omietka štuková vonkajšia jemná 30 exteriér 0 - 0,6 2-3 1,5 kg/m2 1,5 - 5
Omietka štuková s bielym cementom 30 interiér/exteriér 0 - 0,5 2-3 1,5 kg/m2 1,5 - 5
Cementová nivelačná stierka 25 interiér 0 - 1,0 3 - 15 1,7 kg/m2 25

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/sypke-zmesi#sigProIdc24ce5e7ac

 

Potery, betóny

Potery slúžia pre vykonávanie cementových poterov pripojených aj plávajúcich, na vnútorné i vonkajšie podlahové konštrukcie. Pre škárovanie a pokládku dlažby na vnútorné podlahové konštrukcie (podlahy v pivniciach, garážach, dielňach). Murovanie muriva, kde je požadovaná vyššia pevnosť. Vrecované betóny pre stavby, kedy nie je možné alebo je neekonomické použitie klasických betónov z domiešavača. Pre bežné betonárske práce, vrátane nenosných stavebných konštrukcií vyžadujúcich použitie výstuže, alebo iné zabudovanie kovovej vložky v interiéri a exteriéri budov. Viac informácií na stránke výrobcu.

Druh Balenie (kg) Použitie Zrnitosť (mm) Aplikačná hrúbka (mm) Spotreba pri 1 mm Pevnosť v tlaku MPa
Unibetón  25 interiér/exteriér 0 - 4 20 - 900 1,9 kg/m2 20
Cementový poter  25 interiér/exteriér 0 - 6 30 - 120 1,9 kg/m2 20
Cementový poter  25 interiér/exteriér 0 - 6 30 - 120 2,1 kg/m2 30

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/sypke-zmesi#sigProIdf5de814520

 

 

Lepidlá a tmely

Tmely a lepidlá obsahujú produkty pre lepenie keramických obkladov a dlažieb, mramoru, lícoviek, bridlice, keramické dlažby, na lepenie a stierkovanie thermoizolačných systémov minerálnej vlny a polystyrénu. Používajú sa na betón, omietku, pórobetón aj neomietnuté murivo. Vhodné sú pre interiér aj exteriér. Niektoré lepiacej malty sú pochôdzne už po 3 hodinách. Viac informácií na stránke výrobcu.

Názov Trieda Balenie (kg) Použitie Zrnitosť (mm) Aplikačná hrúbka (mm) Spotreba pri 1 mm Viac Informácií
SikaCeram-113 Klasik  C1T  25 interiér 0 - 0,6 5 0,5 kg/m2 Informácie
Poro Kleber KVK (malta-murovanie)    25 interiér/exteriér 0 - 0,6   1,4 kg/m2 Informácie
Sika ThermoCoat-1 Fix  C1T  25 interiér/exteriér 0 - 0,6 3 - 10 0,5 kg/m2 Informácie
Sika ThermoCoat-1/3 Mesh Fix    25 interiér/exteriér 0 - 0,6 3 - 10 0,5 kg/m2 Informácie
FX lepidlo QUARTZ Extra Den Braven C2T  25 interiér/exteriér 0 - 0,7 - 0,5 kg/m2 Informácie
SikaCeram-253 Flex C2TS1  25 interiér/exteriér 0 - 0,6 5 0,5 kg/m2 Informácie
Superflex Den Braven C2TS1  25 interiér/exteriér 0 - 0,35 (stredné zrno - - Informácie
Thermo Kleber - Biely   25 interiér/exteriér 0 - 0,6 2 - 5    Informácie
Kompletný zoznam výrobkov - Den Braven - KVK - Sika

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/sypke-zmesi#sigProId8d508b2a5d

 

Omietky

Klasické jadrové cementové, vápenno-cementové a sadrové omietky. Ich hlavnou funkciou je predovšetkým chrániť murivo pred mechanickým poškodením a zlepšovať technické vlastnosti konštrukcie. Ich jednoduchá aplikácia a možnosť strojného spracovania robí s týchto omietok obľúbený produkt pre úpravu povrchov v interiéri aj exteriéri. Viac informácií na stránke výrobcu.

Druh Balenie (kg) Použitie Zrnitosť (mm) Aplikačná hrúbka (mm) Spotreba pri 1 mm Viac informácií
Jadrová omietka KVK  25 interiér/exteriér 0 - 3,1 10 - 30 1,8 kg/m2 Informácie
Sádrová omietka G300 Den Braven  20 interiér 0 - 0,5 2 - 20 1,0 kg/m2 Informácie
Na doplnení ostatných produktov pracujeme

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/sypke-zmesi#sigProId2363f1ece4

 

Šľachtené omietky 

Šľachtené vrecované minerálne zmesi sú určené pre vytváranie dekoratívnych omietok. Šľachtené pastovité omietky sú dodávané vo vedrách pripravené k okamžitému použitiu. Výhodou týchto omietok je možnosť vytvorenia konkrétneho odtieňa podľa vzorkovníka výrobcu. Používajú sa najmä ako finálna povrchová úprava zatepľovacích systémov. Viac informácií na stránke výrobcu.

Šľachtené omietky v súčasnosti ponúkame len na objednávku. Informácie o produktoch nájdete na stránke výrobcu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/sypke-zmesi#sigProId1d2aa93e1a

 

Murovacie malty

Sú určené pre murovanie obvodových, nosných i výplňových stien a priečok z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehloblokov, tvárnic a pod.) Viac informácií na stránke výrobcu.

Druh Balenie (kg) Použitie Zrnitosť (mm) Spotreba pri 1 mm Viac informácií
Murovacia malta 5 MPa KVK  25 interiér/exteriér 0 - 3,15 1,65 kg/m2 Informácie
Murovacia malta 10 MPa KVK  25 interiér/exteriér   1,65 kg/m2  
Poro Kleber KVK (malta-murovanie)  25 interiér/exteriér 0 - 0,6 1,40 kg/m2 Informácie
UniMalt T14 Cement Hranice  25 interiér/exteriér - - Informácie
Na doplnení ostatných produktov pracujeme

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/sypke-zmesi#sigProId554b7f983b

 

Škárovacie hmoty

Pre úspešné finálne dokončenie položenie obkladov a dlažieb je nutné škáry medzi obkladovými prvkami vyplniť vhodnou škárovacou hmotou. Hmoty sú vhodné na škárovanie keramických dlaždíc a obkladačiek od 15mm až do 5mm šírky škáry. Niektoré sú vhodné do kúpeľní a sprchovacích kútov, na balkóny, terasy. Sú aj vo farebnom prevedení. Viac informácií na stránke výrobcu.

Pripravujeme

View the embedded image gallery online at:
https://www.majk-stavebniny.sk/sypke-zmesi#sigProId44de501694

 

Vápenný hydrát, vápence a dolomity

Ideálne prírodné hnojivo pre lúky a záhradky. Výroba granulovaných hnojív, výroba frít, plnivo do obkladačiek a dlažieb, zľahčenie ťažkých pôd, plnivo do asfaltových zmesí a pod. Viac informácií na stránke výrobcu.

Pripravujeme

 

kvk   Ladce   Odra   sika logo   logo denbraven

baumit logo   cemix logo