zateplovaci system

Z dôvodu neustáleho sa zvyšovania nákladov na vykurovanie je v posledných rokoch stále viac dôležité zatepľovanie objektov. Kvalitné zateplenie zamedzuje tepelným stratám a tým znižuje spotrebu tepla na vykurovanie a prevádzku objektu. Zateplením objektu sa vytvára tepelno-izolačný štít, ktorý eliminuje úniky cez slabé miesta. Zároveň je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie užívaných interiérov predovšetkým tých s nadmernou produkciou vlhkosti (kúpeľne, sušiarne, kuchyne, a i.). Štandartný kontaktný zatepľovací systém tvoria:

  • Penetračné nátery
  • Lepiace hmoty
  • Izolačný materiál
  • Tanierové hmoždinky a profily
  • Výstužná sieťka (sklotextilná mriežka)
  • Fasádne penetrácie, omietky a farby

 

Penetračné nátery

Štandardný penetračný náter (napr. S-T70) predstavuje jednozložkovú nízkoviskóznu kvapalinu na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film. Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev. Používa sa na penetračné nátery pod jadrové a finálne omietky, fasádne a interiérové maľby. Ďalej na zvýšenie priľnavosti stavebných lepidiel, samonivelačných hmôt a pod. Viac informácií na stránke výrobcu.

 

Lepiace hmoty

V systéme zatepľovania sa lepiace hmoty používajú štandardne vo forme cementovej lepiacej a stierkovej hmoty lepiacej PU peny. Cementová lepiaca a stierková hmota je určená pre kompletný proces zateplenia fasád tzn. lepenie tepelnoizolačných materiálov a stierkovanie. Lepiaca pena (napr. Thermo Kleber) je jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena, špeciálne vyvinutá pre vysoko efektívne lepenie ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu na zvislé konštrukcie. Výborná pri tvorbe tepelného štítu, (murivo-PUR-EPS). Viac informácií na stránke výrobcu.

Názov tovaru Typ Balenie  Použitie pri fasádnom systéme Spotreba (orientačná) Informácie
 Magnum Kleber Bauteko cementové lepidlo 25 kg Lepenie a stierkovanie EPS   4 - 5 kg/m2 Viac informácií
 Quartz Fasáda Den Braven cementové lepidlo 25 kg Lepenie a stierkovanie EPS, XPS a minerálnej vaty  4 - 5 kg/m2 Viac informácií
 Fasáda Elastic Den Braven cementové lepidlo 25 kg Lepenie a stierkovanie EPS, XPS a minerálnej vaty 4 - 5 kg/m2 Viac informácií
Sika Thermocoat - 1 FIX cementové lepidlo 25 kg Lepenie a stierkovanie EPS a minerálnej vlny 4 - 5 kg/m2 Viac informácií
Sika Thermocoat - 1/3 Mesh FIX cementové lepidlo 25 kg Lepenie a stierkovanie EPS, XPS a minerálnej vaty 4 - 5 kg/m2 Viac informácií
Sika Boom - 582 Foam FIx PU lepiaca pena 750 ml  Lepenie EPS a XPS    Viac informácií
 Multikleber Den Braven PU lepiaca pena 750 ml  Lepenie EPS a XPS   - Viac informácií
Thermo Kleber SL PU lepiaca pena 750 ml Lepenie EPS a XPS  - Viac informácií

 

Izolačný materiál

V systéme zatepľovania je najviac používaný expandovaný polystyrén EPS a minerálna vata. Expandovaný polystyrén EPS70F je určeny ako izolačná vrstva pre použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch. V oblastiach kde sú zvýšené požiadavky na pevnosť v tlaku sa používa EPS100F. Viac informácií.

Hrúbka dosky (mm) Balenie (m2) Tepelný odpor (m2k/w Dostupnosť
10 30 0,25 skladom
20 15 0,5 skladom
30 10 0,75 skladom
40 7,5 1,05 skladom
50 6 1,30 skladom
60 5 1,55 skladom
70 4 1,80 skladom
80 3,5 2,10 skladom
90 3 2,35 na objednávku
100 3 2,60 skladom
110 2,5 2,85 na objednávku
120 2,5 3,15 skladom
150 2,0 3,90 skladom
160 1,5 4,20 na objednávku
180 1,5 4,70 na objednávku
200 1,5 5,25 skladom
 

pripravujeme

 

Tanierové hmoždinky a profily

Neoddeliteľná súčasť systému ETICS. Hmoždinky sú potrebné k eliminácií účinku hydrotermálnych vplyvov. Pri kotvení EPS zaistí prítlačnou silou izolant proti pôsobeniu vplyvov sania vetra a tzv. efektu "stečenia" v prípade minerálnej vlny. Široký sortiment profilov a líšt zabezpečuje kompaktnosť systému, efektívnosť, správne vyriešenie detailov a priamosť hrán, kútov a rohov. Viac informácií na stránke výrobcu.

Názov tovaru Dĺžka (mm)  Počet ks/bal
LTX10  70  200
LTX10 90 200
LTX10  110 200
LTX10  120 200
LTX10  140 200
LTX10  160 200
LTX10   180  200
LTX10  200 200
LTX10  220 100
LTX10  240 100
LTX10  260 100
LTX10 300 100
Názov tovaru Dĺžka (mm)  Počet ks/bal
LFM10  160 200
LFM10   180  200
LFM10  200 200
LFM10  220 100
LFM10  240 100
LFM10  260 100
LFM10  300 100

 

Výstužná sieťka 

Je sieťka zo skleného vlákna určená pre vkladanie do základnej tmelovej vrstvy. Pri zateplení sa používa pre vystuženie stierkových hmôt.

 

Fasádne penetrácie, omietky a farby

Akrylátová alebo silikónová penetrácia pod dekoratívne pastovité omietky predstavuje základný penetračný náter, ktorý znižuje savosť a zlepšuje prídržnosť, je určená pod pastovité omietky odpovedajúceho typu (akrylát, silikón) a príslušného sfarbenia. Akrylátová alebo silikónová omietka predstavuje finálnu povrchovú úpravu fasádnych stierkových hmôt pri zatepľovaní objektu. Je možné ju použiť aj v interiéri. Vyrába sa v rôznych farebných prevedeniach, štruktúrach, zrnitostiach a podľa typu zloženia - silikónová alebo akrylátová. Viac informácií na stránke výrobcu.

Baumit Viac informácií
Den Braven Viac informácií
Helios Viac informácií

 

 

logo denbraven   kvk   logo wkret met   polyform   

helios logo baumit logosika logo