Pozrite si užitočné video ako natierať jednotlivé kovové prvky a konštrukcie.

Užitočné tipy a niekoľko aplikačných videí na tému chemické kotvy a spôsob ich použitia. Efektívne, účinné a pevné kotvenie v rôznych materiáloch, v rôznom prostredí a vždy s vysokou pevnosťou a odolnosťou.

Na vypočítanie orientačnej spotreby pripočítajte ďalších cca 10 %, čo predstavuje množstvo prebytočného materiálu zotretého okolo škáry alebo ide o odchýlku pri meraní škáry nepravidelných rozmerov, kde na výpočet boli použité priemerné hodnoty. V kalkulárore je rozptyl v rozmedzí 0 – 15 % a tento rozptyl je označený ako koeficient efektnosti.