terasa kupelna denbraven

V modernom stavebníctve sa s pojmom hydroizolácia stretávame pravidelne. Bez hydroizolácie sa už dnes nezaobíde takmer žiadna stavba. Hydroizolačné riešenia sa musia vysporiadať s atmosférickými vplyvmi ako sú dážď a sneh, iné musia čeliť hydrogeologickým vplyvom, a teda podzemnej a kapilárnej vode. V neposlednom rade sa stretávame s riešeniami zameranými na technologickú vodu v kúpeľniach, práčovniach, vývarovniach a pod. V nasledujúcich odstavcoch si priblížime nenáročné a najčastejšie využívané riešenia, ktoré hravo zvládneme aj svojpomocne na balkónoch, terasách a kúpeľniach.