csb vykvet tit

Odkaz na zdrojový článok: CSBETON

Betonové výrobky vynikají zejména pevností a odolností proti povětrnostním vlivům a chemickým rozmrazovacím látkám. Jejich malou nevýhodou je skutečnost, že je to materiál, který přirozeně zraje ještě dlouho po jeho vyrobení, což může mít za následek vznik vápeno-cementových skvrn. Vznik a zrání betonu je poměrně složitou chemickou reakcí, kterou ovlivňuje celá řada faktorů – teplota, vlhkost, aktuální složení cementu, kameniva, písku atd. Jedná se o samé přírodní materiály. Tyto materiály mezi sebou po smíchání neustále reagují. Jinými slovy chemické složení betonové směsi se v čase mění. Občas se tak na povrchu betonu či betonových výrobků začnou vytvářet bílé mapky, které tvoří vápenná emulze a říká se tomu výkvět.

 

csb vykvet 01

 

Výkvět na betonových výrobcích je z převážné části tvořen uhličitanem vápenatým, který vzniká přeměnou hydroxidu vápenatého. Ten je jedním z produktů hydratace cementu a za určitých okolností může být rozpuštěn v pórové kapalině a následně transportován na povrch betonu. Zde se působením CO2 přemění na CaCO3. Tento jev vzniká nejčastěji v době vysoké vlhkosti např. při tání sněhu na jaře nebo při trvalejších srážkách. Tyto bílé šmouhy neovlivňují vlastnosti výrobků a často zmizí samy od sebe po čase působením kyselých dešťů.
Tolik k faktům. Pravda je, že tento jev není lichotiví oku, ale není důvod propadat panice. Má to své řešení. Pokud vás tedy přítomnost výkvětu na dlažbě trápí po estetické stránce, můžete k rychlému odstranění použít např. produkt Lithofin KUKÜ, kterým usazeniny na dlažbě nebo zdi vyčistíte.

 

csb vykvet 04

csb vykvet 03

 

Před zahájením čištění celé plochy vyzkoušejte prostředek na zkušební ploše, abyste věděli, jak výrobek reaguje a jak je roztok účinný. Výrobek používejte při zředění 1:10 s čistou vodou. Plochu před aplikací namočte, a to proto, aby beton čistící přípravek ihned nenasál. Čištění neprovádějte ve vysokých teplotách na přímém slunci, žádoucí chemická reakce nemusí proběhnout správně.

V případě čištění dlažby přípravek nanášejte na celou plochu. Přípravek očistí z dlažby veškerý zašlapaný prach a nečistoty a proto i barva čištěné plochy bude výraznější a živější. Nedoporučujeme čistit dlažbu tedy pouze lokálně.
Po navlhčení povrchu můžeme aplikovat čisticí prostředek např. zahradním rozprašovačem. Ihned vidíme reakci. Prostředek necháme působit dle návodu.

 

csb vykvet 05

csb vykvet 06

 

V některých případech může výkvět být masivnější a tvořit vrstvu, kterou je vhodné po aplikaci přípravku mechanicky narušit např. kartáčem, nechat ještě chvíli působit a poté důkladně opláchnout nejlépe tlakovou vodou. Toto se objevuje především u betonových obrubníků. Při neuspokojivém výsledku lze postup opakovat. Výsledek zhodnoťte až po několika dnech. Na některých místech se může výkvět objevit opakovaně. Nedoporučujeme zvyšovat doporučenou koncentraci více než 1:10 i přesto, že výrobce chemie to dovoluje. Pro barvené betony to vhodné není. Protože přípravek má mírně abrazivní účinek, narušuje drobné částečky na povrchu, jako jsou prachové usazeniny a podobně. Při silné koncentraci přípravek může začít uvolňovat i částečky barevného pigmentu v nášlapné vrstvě a dlažba může měnit vzhled. Nemusíte se bát, že barvu smyjete úplně. Nášlapná vrstva je při výrobě probarvována celá. V rámci dlouholeté praxe v odvětví betonových výrobků vás můžeme ujistit, že použitím produktu KUKÜ při jeho správném použití nijak vašim betonovým zahradním prvkům neuškodíte.
Přesný návod k použití je součástí výrobku, který si vždy důkladně prostudujte. Informace o složení a doporučeném ředění mohou v čase podléhat změně dle uvážení výrobce.

Zdroj: CSBETON