Pracovný postup ako pracovať s tvárnicami porfix je názorne vysvetlený v inštruktážnom videu, ktoré nájdete aj na stránke www.porfix.sk.