voda odpad kanalizacia

V našej ponuke môžte nájsť čoraz širší sortiment vodoinštalačného materiálu. Kanalizačné sytémy, drenážne rúry, vonkajšie odvodňovacie žľaby, kompletné potrubné systémy pre vnútornú kanalizáciu, vnútorné rozvody vody a ostatné vodoinštalačné príslušenstvo.

Odvodnenie:

  • Nopové fólie
  • Drenážne hadice
  • Geotextílie

peštan   gienger