suche zmesy

Suché zmesi ako maltové pojivá, lepidla, cement, potery, škárovacie hmoty a pod. sú nevyhnutnou súčasťou stavebných prác. Hotové maltové zmesi nám urýchľujú prácu na stavbe a ich správnou aplikáciou získame kvalitné realizácie murovania, škárovania, lepenia obkladov, či zrovnávania povrchov.

 

Cementy

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky, popolčeka, vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami.

Vlastnosti:
- pozvoľnejší nárast počiatočných pevností (oproti CEM I)
- miernejší nárast hydratačného tepla – znižuje riziko trhlín
- vysoká odolnosť proti chemickej korózii
- svetlejšia farba – uľahčuje prefarbenie betónu
- vyššia odolnosť proti agresivite prostredia

Použitie:
- výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried
- vápenno cementové murovacie malty

Spôsob dodávky:
- balený v 25 kg papierových vreciach

Skladovateľnosť:
- Použitie vysokopecného cementu je do 120 dní od dňa výroby uvedeného na obale.
- Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom.

Náš sortiment zahŕňa cement triedy 32,5 R a 42,5 R.

 

Štuky a stierky

Jemné priedušné štuky pre steny a strop. Podklady pre maľby, tapety alebo vonkajšie dekoratívne nátery. Štuky sú mrazuvzdorné. Určené pre ručné alebo strojné použitie vnútorných alebo vonkajších omietok. Aplikačná hrúbka podľa druhu omietky od 2 do 10 mm. Vhodným podkladom je jadrová omietka. 

Viac informácií na stránke výrobcu.

 

Cementové potery

Určené pre zhotovenie betónových poterov pripojených, plávajúcich na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie, pre škárovanie a pokládku dlažby na vnútorné podlahové konštrukcie, podlahy v pivniciach, garážach, dielňach, murovanie všetkých druhov muriva, kde je požadovaná vyššia pevnosť.

-zmes je vhodná na povrchy podliehajúce obrusu (KO,DE)
-zrnitosť 0-4 mm
-aplikačná hrúbka 30–120 mm
-spotreba pri vrstve 1 mm: 1,9 kg/m2
-pevnosť v tlaku: min. 20 MPa
-spotreba zámesovej vody: 4-5 l/40kg

Viac informácií na stránke výrobcu.

 

Lepidlá

Lepidlá nižších tried pre lepenie keramických, nasiakavých obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo. Lepidlá vyšších tried pre lepenie ťažkých obkladov, mramoru, lícoviek, bridlíc, keramickej dlažby, na podlahové vykurovanie ale možné použiť aj na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo, ale i na nesavé, ťažko polepiteľné podklady (OSB dosky, sklo, umakart, dlaždice, cetris dosky, staré obklady). Lepidlá určené pre lepenie termoizolačných systémov. Naš sortiment zahŕňa lepidlá pre celú škálu murárskych prác.

Viac informácií na stránke výrobcu.

 

Omietky

Vápennocementové a sádrové omietky pre ručné a strojné omietanie stropov a stien.

Viac informácií na stránke výrobcu.

 

Šľachtené omietky a fasádne omietky a farby

Sortiment zahŕňa omietky pre finálne zhotovenie dekoratívnych škrabaných, zatieraných a ryhovaných omietok. Akrylátové a silikónové fasádne omietky.

Viac informácií na stránke výrobcu.

 

 

kvk     Ladce   Odra