Dovoz štrkov, pieskov, kameniva a iných druhov stavebných materiálov alebo iných nákladov. Doprava sa realizuje nákladnými vozidlami s maximálnou hmotnosťou nákladu od 6 do 30 ton.

Naša firma ponúka výkopové práce pre základy rodinných domov a plotov, oporné múry, drážky pre inžinierske siete, žumpy, ČOV a vodomerné šachty, úprava terénu a záhrad a pod.