Na vypočítanie orientačnej spotreby pripočítajte ďalších cca 10 %, čo predstavuje množstvo prebytočného materiálu zotretého okolo škáry alebo ide o odchýlku pri meraní škáry nepravidelných rozmerov, kde na výpočet boli použité priemerné hodnoty. V kalkulárore je rozptyl v rozmedzí 0 – 15 % a tento rozptyl je označený ako koeficient efektnosti.

Pracovný postup ako pracovať s tvárnicami porfix je názorne vysvetlený v inštruktážnom videu, ktoré nájdete aj na stránke www.porfix.sk.

Inštruktážne video pre dokonalú ochranu železných konštrukcií.