ako vybrať krytinu

Čo brať pri výbere strešnej krytiny do úvahy, aby naša voľba nebola krokom vedľa? (Zdroj: krytina.sk)

Odkaz na pôvodný článok tu.

 

Sú veci, ktoré hodíme do nákupného košíka a je hotovo. Stačilo si odpovedať na jednu, dve otázky typu páči sa mi, nepáči sa mi. Kiež by to bolo také jednoduché aj so strešnou krytinou. Ale nie je. Strešná krytina je niečo, čo by nás malo prežiť, a tak si pri jej výbere musíme zodpovedať rozhodne viac otázok. Súčasný trh ponúka veľa možností, čím pokryť naše strechy. Siahnuť môžeme po škridle, plechu, plaste, asfalte, bridlici, vláknocemente či prírodných materiáloch ako slama a drevo. Čo brať pri výbere do úvahy, aby naša voľba nebola krokom vedľa?

Sklon strechy

Sklon strechy je označenie pre uhol, ktorý je medzi strešnou plochou a vodorovnou rovinou. Každá skladaná strešná krytina má svoj bezpečný sklon, ktorý určuje uhol, v akom by mala byť položená tak, aby sa zabránilo prenikaniu dopadajúcej či stekajúcej zrážkovej vody krytinou. Dodržanie, resp. nedodržanie odporúčaného sklonu určuje, či bude nutné použitie doplňujúcich hydroizolačných a konštrukčných materiálov.

Pri výbere krytiny je preto nutné rešpektovať odporúčania výrobcu ohľadne sklonu strechy a spôsobu jej montáže. Vezmime si napríklad škridlové krytiny. Tie sa obvykle používajú na strechy so sklonom od 20° do 45° tak, aby voda mohla voľne stekať do odkvapového systému. Niektoré typy dovoľujú pokryť aj strechy so sklonom už od 12° až do 60°, podmienkou je však dodržať odporúčanú montáž (podkladové debnenie, izoláciu, montážnu konštrukciu a prichytenie škridiel). Platí, že čím strmšia je strecha, tým menej vody sa dostane pod škridly a opačne. Ďalším dôvodom na dodržanie sklonu je stabilita krytiny.

Ak plánujete stavať dom a nie ste teda pri výbere krytiny zatiaľ limitovaný sklonom strechy, dobre si premyslite, aký typ strechy zvolíte. Odporúčané sklony sú pri krytinách rôzne (napr. pálená keramická od 22°, plechová od 8°, asfaltová od 15°) a zvolený sklon strechy a druh krytiny ovplyvní aj to, či budete (alebo nebudete) musieť okrem krytiny kupovať aj ďalšie konštrukčné a hydroizolačné komponenty nevyhnutné na zabezpečenie stability a ochrany pred vodou.

 

Životnosť

Jednotlivé druhy krytín sa vyznačujú rôznou životnosťou, čo je dané najmä ich zložením. Skvelú životnosť majú keramické a betónové škridly, ktoré vám môžu slúžiť 80 – 100 rokov, čo je dané vlastnosťami použitého materiálu a technológiou výroby. Unikátnou životnosťou sa môže pochváliť bridlicová krytina (aj 200 rokov), tu je však rozhodujúca kvalita bridlice (nie je jedno, z akého náleziska pochádza). Dobre je na tom tiež plastová krytina (40 – 100 rokov) či asfaltová (do 50 rokov), pri tej je však opäť nevyhnutné dávať veľký pozor na kvalitu materiálu, inak sa ľahko z päťdesiatky dostanete o pár desiatok rokov nižšie.

 

Odolnosť

Staviame si nad hlavu strechy, lebo sa chceme chrániť. Pred vplyvmi počasia, pred hmyzou háveďou atď. Tieto útoky prírody odrážame od seba práve strešnou krytinou, ktorá musí byť dostatočne odolná, aby zvládla dážď, vietor, sneh či chemické zložky v ovzduší.

Keramická krytina sa vyznačuje vysokou odolnosťou aj v extrémnych podmienkach a vďaka technológii výroby nepodlieha žiadnym zmenám a znehodnoteniu počas doby životnosti. Rovnakými vlastnosťami disponuje betónová krytina, známa svojou pevnosťou a farebnou stálosťouPlechová krytina vynikajúco odoláva poveternostným vplyvom, nežiadúcim môže byť však hluk spôsobovaný dopadom dažďových kvapiek na jej povrch. Vrtochy počasia dobre zvláda tiež asfaltová, plastová a najmä bridlicová krytina. Samozrejme, je veľmi dôležité pri výbere krytiny sledovať technológiu výroby či typ povrchovej úpravy. V závislosti od nich sa môžu jednotlivé vlastnosti aj v rámci jedného druhu krytiny výrazne odlišovať.

 

Údržba krytiny

Ani údržba pri krytinách nie je identická.  Pokiaľ sa rozhodnete pre strešnú krytinu z prírodných materiálov ako drevo či slama, potom nevyhnutne musíte počítať so zvýšenou a pravidelnou údržbou, a teda ju raz do roka chemicky ošetriť proti škodcom a pod. Opačným prípadom je plastová krytina, ktorá si nevyžaduje žiadnu údržbu. Výskyt rias, machov a lišajníkov na streche je prirodzený biologický proces, ktorý je ovplyvnený viacerými prírodnými faktormi. Pomerne vysokou samočistiacou schopnosťou disponuje betónová škridla, pri ktorej nanesené ochranné vrstvy odďaľujú nástup nárastov organických nečistôt.  Taktiež pri keramickej krytine si nemusíte robiť ťažkú hlavu z jej znečistenia. Povrchové úpravy tejto krytiny (napríklad engoba, glazúra) a hladký povrch zabraňujú usadzovaniu nečistôt, a nemusíte tak vynaložiť žiadnu námahu na udržanie strechy v čistom a  peknom stave.

 

Objemová hmotnosť strechy

Dôležitá vlastnosť najmä vtedy, ak ideme strechu rekonštruovať. Pri novostavbách sa fantázii a výberu druhu krytiny medze nekladú, preto môžeme voliť tak krytinu s vysokou objemovou hmotnosťou (napríklad keramická alebo betónová krytina), strednou objemovou hmotnosťou (bridlicová krytina), ako aj nízkou objemovou hmotnosťou (plastová, plechová, asfaltová, vláknocementová krytina). Rekonštrukcie niektorých domov a striech však nedovoľujú použitie krytiny s vysokou objemovou hmotnosťou a je nutné vyberať spomedzi ľahších krytín. Prečítajte si viac v článku o váhe krytiny.

 

Cena strešnej krytiny

Samozrejme, netreba zabúdať ani na cenu. Jednotlivé druhy strešnej krytiny sa cenovo odlišujú nielen v závislosti od samotného materiálu krytiny (napr. vysoké ceny za bridlicovú krytinu, nízke za plechovú), ale aj od ďalších faktorov, ktoré pri pokladaní krytiny vstupujú do hry. Cenu za novú strechu navyšuje napríklad i potreba plného debnenia pri niektorých strešných krytinách, akou je napríklad plastová.

 

Estetické hľadisko

Nezanedbateľné pri výbere strešnej krytiny je aj estetické hľadisko. Každý z nás má nejaký vkus, avšak nová strecha by mala okrem nášho kusu  rešpektovať aj ráz domu a  dvora,  ba dokonca i celkový ráz krajiny, v ktorej sa nachádza. Výber je dnes našťastie ozaj veľký, a tak si môžeme voliť nielen medzi materiálom, ale aj medzi mnohými farebnými odtieňmi, rôznymi tvarmi (ploché, vlnité)  či štýlmi – napr. klasicky, rustikálne či moderne pôsobiace krytiny.

 

Zložitosť strechy a strešné doplnky

Rozoznávame viacero typov striech v závislosti od toho, aký má strecha tvar. Sú tu jednoduchšie (pultová, sedlová) i zložitejšie strechy (valbová, stanová), či komplikované členité strechy. Práve typ strechy určuje potrebu využitia množstva rôznych doplňujúcich elementov strešnej krytiny, ktoré ovplyvňujú funkčnosť, životnosť, vzhľad strechy i konečnú cenu za strešnú krytinu. Pre ilustráciu možno uviesť, na aké doplnky napríklad treba myslieť pri betónovej strešnej krytine a prečo.

Pri pokladaní strešnej krytiny je dôležité mať na zreteli dostatočné prevetranie strešného plášťa, aby bola aj po rokoch zabezpečená kvalita konštrukcie krovu (ochrana dreva pred hnilobou). Z tohto dôvodu sa nesmie zabudnúť na zabezpečenie prúdenia vzduchu zo strany odkvapovej hrany a vyvetrania pri hrebeni a nároží. Do každého poľa medzi krokvami v blízkosti hrebeňa a nárožia je teda potrebné umiestniť odvetrávaciu škridlu. V prípade štítových stien je vhodné na bočných hranách strešnej konštrukcie umiestniť tzv. krajovky.

Použitie polovičných škridiel je dôležité hlavne pri valbových strechách, kde sa vyskytujú nárožia a úžľabia a pri pokladaní krytiny sa nevyhneme rezaniu. Práve použitím polovičných škridiel je zabezpečené odborné vytvorenie nárožia a úžľabia. Vynechaním jednotlivých betónových doplnkov je možné znížiť celkovú cenu krytiny, ale môže to mať vplyv na celkové technické riešenie strešného plášťa a v neposlednom rade aj na životnosť strechy. Oplatí sa tiež dopredu myslieť na doplnky, ako napr. anténna prechodka, či adaptér pre solárne hadice. Vyhneme sa tak zbytočným dodatočným úpravám.

 

Dvakrát merať, raz strihať

Už v úvode sme spomenuli, že strešná krytina by vás mala prežiť. Na výbere toho správneho druhu si treba dať preto záležať a zohľadniť rôzne kritériá. Zvlášť opatrne by si mali počínať tí z vás, ktorí bývajú v pamiatkových zónach. Je celkom možné, že váš dom sa radí medzi kultúrne pamiatky a tam každý zásah do domu (napr. výmena okien, obnova fasády, oprava strechy) podlieha rozhodnutiu krajského pamiatkového úradu. V neposlednom rade treba myslieť na samotné pokladanie krytiny. Ani tá najkvalitnejšia strešná krytina vás neuchráni pred problémami, pokiaľ bola neodborne položená. Preto počítajte, prepočítavajte, merajte a hlavne nezabúdajte do toho procesu zahrnúť aj rady a ruky odborníkov, aby ste nakoniec nemuseli vykladať na stôl v obývačke kýble na vodu vždy, keď zaprší.

 

terran logo