extrudovany polystyren 900x900

Použitie:

Tepelná izolácia všetkých vonkajších konštrukcií – strechy, základy, podlahy, pivnice a soklové časti obvodových stien, ale aj podláh s vykurovaním, podláh na zemi i ako izolácia tepelných mostov v panelovej výstavbe.
TECHNONICOL CARBON ECO sa používa na tepelnú izoláciu v systémoch inverzných, úžitkových a tradičných striech, tiež aj v systéme fasádnej omietky.

Rozmer: 600 x 1250 mm

Efektívna tepelná izolácia (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,029-0,034 W.m.K

Vysoká priľnavosť skladby materiálov (špeciálne frézovaný povrch).

Nízka hmotnosť (Hustota materiálu od 25 kg/m3 ).

Stálosť materiálu viac ako 50 rokov.

Vysoká odolnosť voči tlaku.

Jednoduchá inštalácia.