osb dosky

Drevoštiepkové dosky OSB sa vyrábajú z orientovaných veľkoplošných triesok. Štiepky sú ukladané v troch navzájom kolmých vrstvách, ktoré sú následne zlisované. Využívajú sa pre nosné a dekoratívne prvky drevostavieb. Steny, podlahy, obloženie budov, lešenárske konštrukcie, bednenie pre šalovanie, palety, záhradné stavby a pod.