parapetrol nitrabit

Hydroizolácia je stavebný prvok, ktorý zabraňuje prenikaniu vody vo všetkých skupenstvách do stavebných konštrukcií a vnútorných priestorov objektov.

Na kvalitu každého stavebného objektu má silný vplyv práve vhodne vybraná hydroizolácia a správnosť jej aplikácie. Ponúkame vám hydroizolačné asfaltové pásy a nátery od kvalitných výrobcov.

 

Asfaltový pás Nitrabit VS35

 

Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou so sklenej rohože a povrchovou úpravou s minerálnym jemnozrnným posypom. Vhodný ako izolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti. Samostatne je možné pás použiť ako hydroizolačná krytina na strechu pri stabilných podkladných konštrukciách, ktoré nie sú namáhané ťahovými silami. Balenie obsahuje 10m2. Hrúbka pásu je 3,5mm.

Aplikácia: Pásy sa aplikujú tavením plameňom celoplošne alebo bodovo na pevný podklad. Odporúčaný rozsah preloženia pri spojoch je 10 cm. Odporúčaná minimálna teplota pre aplikáciu je 10 C°.

Inštruktážne video tu.

 

Asfaltový pás Nitrabit GS40

 

Asfaltový pás vyrobený z oxidovaného asfaltu, s jemným minerálnym posypom. S nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny typu G- glass. Hrúbka pásu je 4,0 mm. Pás sa používa na hydroizoláciu základov, základovej dosky, žúmp a pod. Sklenená vložka zaručuje vysokú pevnosť v ťahu. Pred aplikáciou je potrebné podklad napenetrovať asfaltovou penetráciou typu ALP. Balenie obsahuje 7,5m2.

  • Asfaltové pásy
  • Penetrácie a lepidlá
  • Nátery

 kvk parabit   parapetrol