variant haus mPoužitie VARIANT-HAUS®
Systém VARIANT-HAUS® sa používa ako debnenie nosných a nenosných vnútorných a vonkajších stien budov. Po vyplnení betónom zostávajú tvarovky z EPS trvalou časťou steny, a tak prispievajú k celkovému tepelnému odporu stenovej konštrukcie.

Počas zalievania betónovou výplňou debniace tvarovky prenášajú tlak čerstvého betónu vlastnou pevnosťou, pevnosťou zámkových spojov a rozperiek.

Požiarna odolnosť
Pri minimálnej hrúbke priebežného betónového jadra 150 mm a minimálnej triede betónu C 16/20 podľa tabuľky 1 prílohy C ETAG 009, požiarna odolnosť steny je pre nosné steny REI 120 a nenosné steny EI 120.

Ochranný činiteľ
Ochrana proti korózii, VARIANT-HAUS® neobsahuje oceľové komponenty.

Biologický činiteľ
Dostatočne odolný voči plesniam, baktériám, riasam a hmyzu.