studna titulka

 

Pravidlá súťaže:                                                                                                                                   

👉 Do komentára na našej FB stránke @stavebninymajk napíšte kto by vám prišiel so stavaním studne/ohniska pomôcť :)                                                                                                              

👉 Za LIKE na našu FB stránku budeme vďačný                                                                 

👉 Zdieľanie príspevku nás tiež poteší (nepovinné)

Vyhrať môže len jeden súťažný komentár.

V utorok 31.08.2021  vyberieme jedného náhodného výhercu.

Poriadateľ súťaže: Jaroslav Majchrák - MAJK, 023 13 Čierne 1051, IČO: 34 356 274

Účastník musí mať vytvorený svoj profil na Facebooku.

Výherca získa CSB Naturblok studňu/ohnisko od spoločnosti CS Beton, presný popis výrobku nájdete na stránke: https://www.csbeton.cz/cs/csb-naturblok-studna-ohniste Predmetom súťaže je samotný betónový výrobok bez príslušenstva.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Výherca bude oznámený na Facebook stránke MAJK Stavebniny. Výherca bude o výhre vyrozumený pod súťažným statusom a súkromnou správou na Facebooku.

Výherca bude vyzvaný, aby si výhru prevzal v prevádzke stavebnín MAJK v Čiernom alebo v prevádzke Stará Bystrica do 14 dní od naskladnenia tovaru. V prípade, že sa výherca nedostaví do tohto termínu, stráca nárok na výhru.

Vstúpením na internetovú stránku @majkstavebniny a účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami.

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s jej usporiadaním a to vrátane jej prerušenia, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na stránke @majkstavebniny

V ostatných bodoch sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacim a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

Facebook nie je usporiadateľom súťaže, nesponzoruje ju a nijako s ňou nesúvisí.