unibeton

  • Deklarácia - priemyslovo vyrábaná suchá zmes pre prípravu betónu C 16/20 – XC1 podľa ČSN EN 206
  • vhodné pri situáciach na stavbách, kde nie je možné, alebo je neekonomické použitie klasických betónov z mixéru.